• En
منوی اصلی
  پست پیشتاز

  این سرویس سریعترین سرویس پستی کشور می باشد که عملیات پستی آن از لحظه قبول تا توزیع در داخل و خارج کشور در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود در حال حاضر حداکثر زمان تحویل یک مرسوله درون شهری به گیرنده 12 تا 24 ساعت و برای شهرستانها 24 تا 48 ساعت است . این زمان در خارج از کشور 72 ساعت پس از ورود مرسوله به کشور مقصد میباشد . برای استفاده از این سرویس مشتریان پس از مراجعه به باجه با پرکردن فرم مخصوص و پرداخت وجه ، رسید دریافت می کنند از آنجا که تمام عملیات تجزیه و آماده سازی این سرویس در شیفت شب انجام می شود موزعین پست پیشتاز در ساعات اولیه اقدام به توزیع مرسولات پیشتاز می کنند با این شیوه قبل از اتمام وقت اداری مرسولات تحویل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد . بهبود و توسعه بخشیدن به این سرویس مستلزم توجه مشتریان به نکات زیر است :

  •  استفاده از کدپستی عملیات را سریعتر و دقیقتر می کند .

  •  استفاده از لفاف مناسب برای بسته بندی مرسولات از آسیب رسیدن به آن جلوگیری میکند .

  •  در صورت دیررسیدن یا مفقود شدن مرسوله به مشتری غرامت پرداخت می گردد .

  •  در صورت عدم حضور گیرنده مرسوله برای وی اطلاعیه صادر و پس از مراجعه مجدد و صدور اطلاعیه دوم ، مرسوله بمدت 5 روز در دفتر مقصد نگهداری و سپس به فرستنده عودت داد میشود. ضمنا در خصوص صنادیق شخصی مدت نگهداری مرسولات پیشتاز برای افراد حقیقی 7 روز و برای اشخاص حقوقی 10 روز میباشد .

  •  نشانی ها باید در محل صحیح روی مرسوله و بطور کامل و خوانا به همراه تلفنهای تماس گیرنده نوشته شود .

  •  برای آگاهی از زمان تحویل مرسوله به گیرنده ، فرستنده میتواند به جدول زمانبندی نصب شده در دفاتر پستی مراجعه نماید.

  •  در صورتیکه مرسوله حاوی اوراق بهادار و یا اشیاء قیمتی باشد باید از سرویس بیمه پیشتاز استفاده نمود.

  •  در صورت عدم دسترسی به شخص گیرنده در نشانی مراکز دولتی ، نظامی یا آموزشی و یا مجتمع های مسکونی مرسوله به دبیرخانه یا نماینده تعیین شده تحویل می شود .

  •  در صورت نیاز به آگاهی از سرنوشت مرسوله می توان حداکثر تا سه ماه بعد از تحویل مرسوله در واحد پستی مبداء مراجعه و اقدام نمود .

  •  پیگیری مرسوله


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0