شنبه, 24 بهمن 1394 Mail  Rss
         
كارمند نمونه هفتهسركارخانم دهباشي

كارشناس محترم روابط عمومي
پيگيري مستمر امور ، تعامل مناسب با مشتريان كلان ، برخورداري از انگيزه كاري ، راهنمايي و برخورد محترمانه با مردم از خصائص بارز ايشان مي باشد. تلاش و فعاليت ايشان تاكنون منجر به جذب ترافيكهاي انبوه بعضي از قراردادها نظير كارت پستال ، كميته امداد ، اخطاريه هاي بانك ملي و ... شده است.


لينك هاي مرتبط

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7